Program Partner » Promocja ogłoszeń nieruchomości

logo Celem Programu jest wspólna promocja ogłoszeń nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego.

  • Osobami, które mogą przystąpić do Programu są osoby zawodowo zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz są członkami Grupy "Partnerzy w nieruchomościach" dostępnej na stronie https://www.facebook.com.

  • Warunkiem przystąpienia do Programu jest zamieszczenie w Grupie "Partnerzy w nieruchomościach" minimum 10-ciu różnych ogłoszeń nieruchomości i wysłanie powiadomienia na adres e-mail: investcam@investcam.pl o chęci przystąpienia do Programu.

  • Przystępujący do Programu otrzymuje status "Partnera" InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda, właściciela serwisu ogłoszeń nieruchomości http://domilokal.pl. Założenie Partnerowi konta w serwisie jest równoznaczne z zawarciem porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji Programu.

  • Po założeniu Partnerowi przez InvestCam Nieruchomości konta w serwisie https://domilokal.pl, Partner może dodawać i publikować swoje ogłoszenia na stronie domilokal.pl wykorzystując do tego celu Plan Partnera - specjalny pakiet 500 ogłoszeń, bez graniczeń czasowych na dodanie, umożliwiający realizację Programu.

  • Przystąpienie do Programu nie obciąża żadnej ze stron dodatkowymi kosztami - uczestnicy Programu nie świadczą względem siebie usług wzajemnych ale uczestniczą w jednym, wspólnym programie.