InvestCam Nieruchomości

Analiza due diligence gruntu

logo Analiza due diligence nieruchomości pod inwestycję budowlaną ma kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zakupie interesującej inwestora nieruchomości. Analizując konkretną nieruchomość, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które mają istotny wpływ zarówno na cenę zakupu działki, jak i na dalsze koszty budowy inwestycji oraz potencjalny zysk.

Analiza dotycząca terenu gruntu powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:

 1. Lokalizacja - dzielnica, bezpośrednie sąsiedztwo, infrastruktura w okolicy, dojazd do działki, ekspozycja działki względem stron świata.
 2. Stan prawny nieruchomości - księga wieczysta, podstawa nabycia, wypis i wyrys.
 3. Ewentualna ochrona konserwatorska.
 4. Możliwość przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna).
 5. Dostęp do drogi publicznej - warunki techniczne lokalizacji zjazdu.
 6. Nośność gruntu (badania geotechniczne).
 7. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).
 8. Granice działki.
 9. Dokumenty określające wskaźniki urbanistyczne - MPZP, WZ, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 10. Pozwolenie na budowę (PNB).
 11. Powierzchnia użytkowa mieszkalna (PUM), powierzchnia użytkowa usług (PUU).