InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda to biuro działające na rynku nieruchomości. Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych, deweloperów oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych. Nasza oferta obejmuje analizy deweloperskich projektów inwestycyjnych, analizy finansowe nieruchomości komercyjnych oraz badanie due diligence nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję budowlaną.  

Prowadzimy również serwis ogłoszeń nieruchomości | domilokal.pl  a także świadczymy usługi pośrednictwa w sprzedaży i w nabyciu gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne oraz obiektów komercyjnych z lokalami/mieszkaniami na wynajem. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami w CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Polisa nr 91556549.

Informacje o przedsiębiorcy prowadzącym serwis | domilokal.pl:

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, przy ulicy Stefana Żeromskiego 119 lok. 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-08-59 oraz numer REGON: 670969765. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mirosław Gajda

Kilka słów o mnie:

W roku 2012 ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie których nabyłem wiedzę z zakresu analizy finansowej i audytu. W latach 2013 - 2018 jako Doradca ds. Nieruchomości w firmie Wilsons Nieruchomości Sp. z o.o. zajmowałem się rynkiem nieruchomości komercyjnych. W międzyczasie, w roku 2017, uzyskałem tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie obrotu gruntami inwestycyjnymi i zostałem wpisany do rejestru Specjalistów PFRN. W swojej działalności, dokonując analizy nieruchomości inwestycyjnej, wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach w przedmiocie analizy finansowej inwestycji, pracy na stanowisku Doradcy ds. Nieruchomości oraz uzyskaną w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy finansowej nieruchomości komercyjnych, analizy projektów inwestycyjnych oraz due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa, organizowanych przez PFRN w Warszawie we współpracy z Instytutem CCIM w Polsce. Posiadam Licencję Zarządcy Nieruchomości i Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA.